Ekolamp

 Jak rozhodnout, jestli je výrobek elektrozařízení?

 

Stále se na nás obrací účastníci našeho kolektivního systému, protože si nejsou jisti, zda ten či onen konkrétní výrobek je, či není elektrozařízení. Chceme Vás ubezpečit, že nejde o nic složitého. S rozhodováním Vám pomůže tato přehledná pomůcka. Věříme, že díky ní bude rozhodování hračka.

Uvedený leták shrnuje informace ze zákona o výrobcích s ukončenou životností a dalších dokumentů, nicméně není oficiáním a závazným návodem, jak elektrozařízení zařazovat. Zařazování elektrozařízení do jednotlivých skupin je totiž pouze na samotných výrobcích a kolektivní systém nemůže tuto povinnost převzít.

 

V Zašové 11. 10. 2021


Vykazování světelných zdrojů nově zařazených do zpětného odběru

Jak jsme Vás již dříve informovali, došlo na základě nového zákona o výrobcích s ukončenou životností a Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení nových typů světelných zdrojů do povinnosti zpětného odběru. Jedná se především o LED pásky, LED moduly, přímožhavené wolframové a halogenové žárovky včetně autožárovek. Naši účastníci, kteří tyto světelné zdroje uvádějí na trh, je nyní vykazují v rámci pravidelných hlášení do Informačního systému v rámci podkategorie 3.7., tedy „Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené“. Tato skupina byla prozatím otevřena všem účastníkům. Pokud ji však nepotřebujete, můžete nás požádat o její uzamčení.

Zpětný odběr LED pásků

U některých typů světelných zdrojů je vykazování trochu složitější, například u LED pásků. Na základě Sdělení MŽP se totiž doporučuje stanovit pro účely účtování příspěvku na recyklaci jako jednotku 1 metr LED pásku, tzn. 1 kus = 1 metr LED pásku.

 

Pro snadnější pochopení jsme připravili informační materiál, který Vám s vykazováním LED pásků pomůže.


Klasické a halogenové žárovky nově patří do zpětného odběru


 

Klasické, přímo žhavené žárovky ztratily v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností výjimku ze zpětného odběru. Přímo žhavené klasické žárovky nebyly původně do zpětného odběru zařazeny, protože jejich výroba byla zakázána a tudíž se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba. Nicméně se ukázalo, že se pod různými názvy (průmyslové žárovky, otřesuvzdorné žárovky atd.) do České republiky dále dovážejí a po skončení jejich životnosti často končí v kontejnerech na použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které jsou na našem trhu stále běžně k dostání. Od 1. ledna 2021 tedy spadají přímožhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci.

 V Zašové dne 19. 4. 2021


Lidé dávají přednost úspornějším typům osvětlení

Jak vyplynulo z našeho aktuálního průzkumu, za poslední rok přibylo do tuzemských domácností přes 4 miliony nových svítidel. Růst podpořil trend práce z domova a s tím spojené zařizování pracoven a studoven. V domácnostech převažují malá svítidla, která vítězí nad velkými lustry v poměru devět ku pěti.


Lidé také více využívají úsporné světelné zdroje, které nyní představují 78 % instalované báze - jde zejména o LED žárovky a kompaktní zářivky. Před dvěma lety ještě převládaly neúsporné zdroje. Více zajímavých informací a dat z průzkumu, který společnost EKOLAMP realizovala mezi 1200 respondenty, naleznete v této zprávě.

                                              


 


V Zašové dne 18. 1. 2021

 

Průzkum potvrdil, že evropští spotřebitelé vědí, jak recyklovat

Průzkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z průzkumu realizovaného v 5 evropských zemích vyplývá, že 62–88 % spotřebitelů si je vědomo, kde a jak se má elektroodpad správně zlikvidovat. Zhruba tři čtvrtiny (61–75 %) využívají k likvidaci obecní sběrné dvory. Z obdobného tuzemského průzkumu vyplynuly podobné závěry: 60 % českých spotřebitelů zlikvidovalo vyřazené úsporné zdroje správným způsobem, tedy nejčastěji odevzdáním ve sběrném dvoře (47 %) či na prodejním místě (40 %).

Zadavatelem průzkumu byla evropská asociace EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky. Průzkum byl realizován v Rakousku, Německu, Itálii, Nizozemsku a Španělsku prostřednictvím společnosti GfK Italy. V Čechách ralizovala průzkum pro společnost EKOLAMP agentura Markent.

Více o průzkumu a ekologických návycích evropských spotřebitelů se dozvíte zde.

V Zašové dne 20. 10. 2020

Aktuální vývoj nové odpadové legislativy

V říjnu 2018 schválila Evropská unie novou odpadovou směrnici, kterou musí Česká republika do dvou let přenést (transponovat) do české legislativy. Ministerstvo životního prostředí proto připravilo návrhy nových odpadových zákonů, které vycházejí z této směrnice a jsou nyní připravené k projednání v Poslanecké sněmovně.

K předloženým návrhům se vyjádřila řada zájmových skupin a vzniklo tak více než 90 pozměňovacích návrhů. Mnohé z nich jsou nepromyšlené, neefektivní a často s negativním dopadem na fungování zpětného odběru. Do celé záležitosti se vložil dokonce i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který se k některým pozměňovacím návrhům vyjádřil poměrně jednoznačně - vnímá totiž navržené znění některých ustanovení pozměňovacích návrhů jako právní úpravu silně protisoutěžního charakteru a vyslovil obavu, že v případě přijetí daných ustanovení v navržené podobě může dojít k narušení soutěžního prostředí.

Některé pozměňovací návrhy zavádějí do návrhů zákonů řadu monopolizačních nebo oligopolizačních ustanovení. Pokud Poslanecká sněmovna schválí zákon s těmito pozměňovacími návrhy, hrozí výrazné zvýšení recyklačních příspěvků, ovšem bez zlepšení zpětného odběru v České republice. Vzhledem k velké kontroverzi, která provází tyto poslanecké pozměňovací návrhy, dochází k oddalování schválení nových odpadových zákonů.

Účinnost nové odpadové legislativy je stále nastavena na 1. 1. 2021, ale vzhledem k faktu, že Poslanecká sněmovna zákon dosud neprojednala, není stále jasné, na co se mají povinné osoby připravit a jaké jim to přinese náklady.

V Zašové dne 20. 7. 2020

Pětina spotřebitelů nerozezná LED žárovku od úsporky

Podle celoevropského průzkumu zhruba pětina spotřebitelů není schopna rozeznat LED žárovku od úsporné kompaktní zářivky. Design a výrobní technologie světelných zdrojů se natolik zdokonalily, že bez bližšího zkoumání spotřebitel nepozná, o jaký typ žárovky se jedná. Při nákupu rozhoduje životnost, svítivost a teplota světla.

A přitom je potřeba jednotlivé typy žárovek, poté, co doslouží, recyklovat různým způsobem. Kompaktní či lineární zářivky obsahují stopové množství rtuti, která musí být bezpečně odebrána, chemicky stabilizována a uložena na speciálním úložišti.

Naštěstí spotřebitelům starost o správné určení typu světelného zdroje odpadá, stačí odnést vysloužilou žárovku do sběrné nádoby určené pro světelné zdroje. Samotné roztřídění pak provedou pracovníci recyklační firmy.

V Zašové dne 27. 4. 2020

Se starým vánočním osvětlením pomůže EKOLAMP

Pouliční osvětlení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční atmosféru v mnoha městech podtrhuje slavnostní osvětlení ulic a fasád domů pomocí světelných girland, krápníků či kabelů.

Možná i Vaše obec přešla od starých lamp a jednoduchých vánočních řetězů k ekologičtější a úspornější variantě osvětlení svých ulic a nakoupila LED vánoční girlandy a další světelné motivy.

EKOLAMP dokáže obcím zdarma zajistit recyklaci nejen celoročního pouličního osvětlení, ale i zastaralé světelné výzdoby. Potřebné informace naleznete v našem letáku.

V Zašové 19. 1. 2020

Online freerideři poškozují výrobce i spotřebitele

Výrobce z Čech a dalších zemí Evropské unie, pokud chce na trh uvést svůj výrobek, musí splnit nejen řadu legislativních podmínek a požadavků na kvalitu, bezpečnost a ekologičnost svého produktu, ale také musí obstát v silné konkurenci. Není to však jediný problém, se kterým se musí potýkat. Vedle poctivé konkurence se totiž hlavně na online trhu objevuje takzvaný freeriding ze zemí mimo Evropskou unii (zejména z Číny). Tito online prodejci se pohybují v šedé zóně mimo zákony a pravidla: žádné atesty, minimální kvalita, neplatí DPH a pochopitelně ani recyklační příspěvky. Výsledkem je nízká cena, na kterou kupující rádi slyší.

Podle zjištění OECD se tak do EU dostává 5 - 10 % elektrozařízení od výrobců, kteří neodvedli recyklační příspěvek. Jejich recyklaci pak budou muset zaplatit slušní prodejci, kteří se na fungování systému zpětného odběru podílejí.

EKOLAMP vnímá problém online freeriderů jako možnou budoucí hrozbu a dlouhodobě vyvíjí tlak na příslušná odpovědná místa. MŽP proto přichází se zajímavým řešením kopírujícím princip nového zákona zaměřeného proti nelegálnímu online hazardu. Všechny společnosti, které nabízejí v České republice on-line hry, musí být registrovány u Ministerstva financí ČR a musí z výher platit daně. Pokud některá společnost nabízí on-line hazardní hry bez registrace, pak vláda blokuje jejich webové stránky pro Českou republiku. Poskytovatelé internetu mají zakázáno zobrazovat webové stránky blokovaných společností v České republice. Stejně chce vláda postupovat i v případě neregistrovaných prodejců elektrozařízení.

Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.

V Zašové 18. 9. 2019

Opravit, nebo zrecyklovat?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To zjistíte v naší nové mobilní hře „Zrecykluj to!“. Vaším úkolem bude najít a prověřit funkčnost elektrozařízení, která najdete v jednotlivých místnostech fiktivního domu. Na pomoc budete mít potřebné nástroje, které jsou v místnostech poschovávané. Pokud se oprava nezdaří, nezbývá, než rozbitý spotřebič odnést na sběrné místo k recyklaci.

Hru si můžete zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů či tabletů a bez registrace se rovnou pustit do hry. Hrát mohou uživatelé s operačními systémy Android i iOS. Přejeme Vám hodně zábavy a budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám hra líbí.

Odkazy ke stažení hry najdete na www.zrecyklujto.cz.

Zveřejněno v Zašové dne 18. 6. 2019

 

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši budoucnost?

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

Obyvatelé naší obce Zašová mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře Zašová 170, nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.

Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na více než 4400 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.

 

Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.

V Zašové 15. 3. 2019

 

Úsporná žárovka není na hraní

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zárovkami dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové dne 17. 12. 2018

 

Úsporná žárovka do kontejneru na sklo nepatří

 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zárovkami dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové dne 17. 9. 2018

Jakou cenu má elektroodpad?

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.

Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je možné získat zlato, stříbro, měď a další vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem a firmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je mohou dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných zdrojů nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato malé množství rtuti, jejíž zpracování je velmi nákladné. V tomto případě hovoříme o negativní ekonomické hodnotě elektroodpadu.

Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek – plasty na výrobu různých plastových komponentů, kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický materiál. Vyčištěná rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě.

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci/našem městě a nevyhazujte úsporné zářivky do směsného odpadu.

V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře (Zašová 170, 756 51).

Zpětný odběr světelných zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.

 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové dne 17. 7. 2018

 

Úsporná žárovka do koše nepatří (video)

Vloženo 16. 4. 2018, Zašová

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Zašovou. Obyvatelé naší obce Zašová mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře Zašová 170, 756 51, nebo přímo na firmě Mézl a Janíček s.r.o. v přízemí nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové dne 16. 1. 2018

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám nová aplikace

V průměrné české domácnosti je nyní 15 kusů světelných zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu. Úsporky je však, vzhledem k malému obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc se díky recyklaci využije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené.

Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP.

Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket, obecní úřad, nebo další místa ve vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí.

QR kód iOS QR kód Android

 

 

 

V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře, Zašová 170, 756 51, otevírací doba je v pondělí a středu od 8 do 17 hod, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 – 16 hod a v sobotu od 8 – 11 hod nebo zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna na firmě Mézl a Janíček s.r.o.

V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný odběr světelných zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obci Zašová finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

V Zašové dne 30.11.2017.

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.

Zpětný odběr zářivek pro naši obec Zašovou zajišťuje již několik let kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obec Zašová finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.

Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu naší obce a nevyhazujte úsporky do koše.

Kontejner ve SD

Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.
V Zašové dne 9.8.2017.

Úsporná žárovka do lesa nepatří

V Zašové dne 4.5.2017.

Kam s nefunkční zářivkou?

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře na adrese Mézl a Janíček, Zašová 170, 756 51. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec Zašovou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na

Ekolamp

Reality

Prodej ocelové haly s vestavbou
Prodej ocelové haly s vestavbou

Mézl a Janíček s.r.o.

Zašová - Luhy 170
756 51 Zašová
tel.: +420 571 634 146
kontaktní formulář

Webdesign: ROXNET | Redakční systém FLYNN