Zateplování

Zateplování objektů s sebou přináší spoustu ekonomických a technických výhod. Naše firma dnes může zákazníků vyhovět v obou technických možnostech, tedy jak provedení kontaktní zateplování (izolací polystyren nebo minerální vata) či bezkontaktní zateplování.

Kontaktní zateplování

Vnější kontakní zateplovací sytém je podstatě souvislý obal budovy - tedy zvláště jejich vnitřních konstrukcí, který výrazně ovlivňuje únik tepla z budovy. Kromě úspory energii potřebných k vytápění, má ve svém důsledku použití Kontaktního zateplovacího systému řadu dalších pozitivních tecnických i ekonomických dopadů na funkci, provoz i životnost objektu.

Základní elementy

Polystyren

Polystyren
Přesvědčivá úspora a vynikající tepelně technické vlastnosti. Izolační vrstva je tvořena izolačními deskami z tvrzeného polystyrenu jehož tepelně technické izolační vlastnosti zajišťují vynikající izolaci budovy.


Minerální vata

Minerální vata
Zajišťuje kromě vynikající tepelné izolace, která je tvořena izolačními deskami z minerální vaty, spolehlivou a účinnou protipožární ochranu, možnost vysokého mechanického zatížení až po řešení problémů ochrany proti hluku. Tyto systémy vyhovují těm nejvyšším požadavkům.

Bezkontaktní zateplování

Zajišťují spolehlivou tepelnou izolaci, kde izolačhí vrstvu tvoří certifikované omítkové směsi, které obsahují vylehčovací přísady s velkým počtem vzdušných pórů a svými tepelně izolačními vlastnostmi umožňují přesvědčivou úsporu nákladů na vytápění budovy. Zabraňují úniku tepla i při nižších teplotách a zajišťují optimální tepelnou pohodu v obytných prostorách. Certifikované směsi jsou podkladní, nanášejí se v tloušťkách 3 - 6 cm a je nutné na ně nanést povrchovou úpravu.

Doporučení a výhody

Tyto tepelně izolační systémy jsou vhodné jak pro novostavby, tak i pro staré domy. Dále jsou vhodné pro zateplení historických objektů, protože umožňují profilování fasády přímo v jádrové omítce. Použití bezkontaktního zateplovacího systému kladně ovlivňuje funkci, provoz i životnost objektu.

Aplikace kontaktního zateplování

Kontaktní zateplování

 1. zdivo
 2. soklový profil
 3. vysoce kvalitní cementové lepidlo
 4. polystyren / minerální vata (izolační vrstva)
 5. hmoždinka
 6. tekovrstvá podkladní omítka
 7. armovací tkanina
 8. specialní základní nátěr pod omítku
 9. šlechtěná omítka
 10. fasádní nátěr

Aplikace bezkontaktního zateplování

Bezkontaktní zateplování

 1. zdivo
 2. soklový profil
 3. cementový postřik
 4. certifikovaná omítková směs (izolační vrstva
 5. vrstva specíalní omítky s ochrannou funkcí
 6. specialní základní nátěr pod omítku
 7. šlechtěná omítka
 8. fasádní nátěr

Reality

Pronájem průmysl. areálu v Zubří - bývalé kuříny
Pronájem průmysl. areálu v Zubří - bývalé kuříny

Mézl a Janíček s.r.o.

Zašová - Luhy 170
756 51 Zašová
tel.: +420 571 634 146
kontaktní formulář

Webdesign: ROXNET | Redakční systém FLYNN